'40% Marokkaanse jeugd ondemocratisch'

Icoon BinnenlandsUit een vertrouwelijk rapport dat het Instituut voor Migratie en Etnische Studies heeft opgesteld in opdracht van VVD-minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie blijkt dat veertig procent van de Marokkaanse jongeren weinig op heeft met de Westerse democratie. Ook vinden zij de islamitische leefnormen nauwelijks verenigbaar met de Europese. Hun negatieve houding jegens de Westerse normen en waarden komt vooral voort uit het feit dat veel Marokkaanse jongeren zich sterk identificeren met de eigen gemeenschap.

Volgens het rapport hebben jonge Marokkanen weinig vertrouwen in de politiek, vanwege de negatieve houding die er zou heersen ten opzichte van de islam. Des te meer vertrouwen heeft men in het geloof: veel Marokkanen zouden bereid zijn op de bres te springen voor de islam. Zes zeven procent zou daarbij zelfs geweld niet schuwen.

Het onderzoek is gehouden onder zowel moslims die democratisch actief zijn als hun radicale geloofsgenoten. Dit om een beter beeld te verschaffen van de ideen van moslims omtrent religie en democratie. Beide groepen zouden zich volgens het rapport achtergesteld voelen. Ook benoemt het rapport drie hoofdoorzaken waardoor jonge moslims radicaliseren: discriminatie, zingeving en het gebrek aan binding met ons land. Jongeren voelen zich onbegrepen door zowel hun ouders als door de samenleving.