Vijftigers trouw aan eerste partner

Icoon BinnenlandsVan alle Nederlanders boven de vijftig is driekwart nog getrouwd met zijn of haar eerste partner. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de generatie mannen die ter wereld kwamen tussen 1940 en 1954 is negentig procent ooit getrouwd. Bij de vrouwen ligt dit percentage vier procent hoger.

Ongeveer vijf procent van de 50-plussers heeft zijn of haar partner verloren en twintig procent is gescheiden. Zeker 66 procent van de weduwen en gescheiden mannen is opnieuw getrouwd of woont ondertussen samen met een nieuwe partner. Bij de vrouwen is veertig procent hertrouwd of samenwonend.

Mensen die een zogenoemde tweedepartnerrelatie hebben, blijken over het algemeen nog veel kinderen te krijgen. Mannen krijgen in hun tweede huwelijk gemiddeld 2,29 kinderen. Daarvan kreeg de helft tijdens zijn eerste huwelijk twee kinderen en een kwart kreeg er drie of meer. Bij de vrouwen krijgt ongeveer een kwart ťťn kind in een tweede relatie. Het CBS concludeert dat vrouwen een rem zetten op verdere gezinsuitbreiding na een echtscheiding.