Files gunstig voor schadeverzekeraars

Icoon FileSchadeverzekeraars vinden files op de snelwegen helemaal niet erg. "Als het stilstaat op de wegen, is er minder schade", zegt Willem Kok van verzekeraar Centraal Beheer Achmea. Exacte cijfers zijn er niet, maar dagen dat er veel files staan is het een stuk rustiger bij de verzekeraars. Er komen dan minder telefoontjes binnen van automobilisten die een ongeluk hebben gehad, dan enkele jaren geleden.

Ook opgebroken wegen leiden tot minder botsingen. Rijkswaterstaat heeft aangekondigd de komende jaren verscheidene wegen onderhanden te nemen, waardoor naar verwachting autoschadeverzekeraars dan ook minder hoeven uit te keren.

Ook op niet-snelwegen gaat het beter. "We constateren dat de aanleg van steeds meer rotondes zeer gunstig uitpakt voor beperking van de schade", aldus een woordvoerder van de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland (VAN). Al met al zorgen de files en rotondes voor een hogere nettowinst van 3,1 miljoen euro bij de Assurantiebedrijven. "Vooral dankzij de lagere schadelast voor auto's en motoren".

De geringere schade zou tot lagere premies voor de automobilist kunnen leiden, maar Willem Kok wijst erop dat in de tariefstelling meer factoren meespelen, zoals de concurrentie tussen de verzekeraars.

Met dank aan Melch voor de submit.