'Filosofie verplichten in hoger onderwijs'

Icoon Onderwijs Doekle Terpstra van de HBO-raad in Nijmegen vindt dat filosofie een verplicht onderdeel moet worden van het hoger onderwijs. 'Via de filosofie kunnen we maatschappelijke, politieke en sociale structuren ontdekken', aldus Terpstra.

Hij refereerde naar oud-Rabobanktopman en oud SER-voorzitter Herman Wijffels. 'Als je Herman Wijffels, die afgestudeerd is als econoom, vraagt aan welke colleges hij als bankdirecteur het meest heeft gehad, verwijst hij naar zijn colleges filosofie". Volgens Terpstra moet onderwijs niet alleen kennis overdragen, maar ook stimuleren tot bezinning op de eigen levenshouding en waarden. Ook de ontwikkeling van de maatschappij moet een belangrijkere rol gaan spelen in het hoger onderwijs.