Duitsland is 'supertoll'

Icoon BinnenlandsJawohl, Deutschland ist ganz toll! Duitsland is weer cool. Dat blijkt uit een onderzoek dat onder 800 hoog opgeleide Nederlanders is gehouden. Zo vindt maar liefst tachtig procent van de ondervraagden dat de Duitsers redelijk tot zeer sympathiek en hoog ontwikkeld zijn. Verder vinden we Duitsers vredelievender dan de Fransen en Britten. En als we buitenlandse buren zouden krijgen, zou meer dan de helft voor Duitsers kiezen.

Dat is wel eens anders geweest zou je denken, en dat klopt. Een onderzoek uit 1997 wees uit dat er onder jongeren een grote hekel was jegens Duitsers. Tien jaar later lijken we de bezetting door Duitsland te zijn vergeten. Wereldwijd zijn wij zelfs het meest positief over de Duitsers.

Ondanks dat we steeds positiever denken over onze oosterburen, blijven we het eens over 1 heikel punt: Duitsers hebben gn gevoel voor humor.

Opvallend is verder hoe negatief we denken over Frankrijk en Engeland. Ze zijn conservatief, oorlogszuchtig, intolerant, arrogant en trots. Het volledige onderzoek is hier te vinden.Waarschijnlijk een Duitser
Waarschijnlijk een Duitser.


Met dank aan DiRadical voor de submit.