'Journalisten mogen afgeluisterd worden'

Icoon BinnenlandsJournalisten die in strijd handelen met de wet mogen door de AIVD afgeluisterd worden. Zij zijn dus niet gevrijwaard van onderzoek door het openbare ministerie of de AIVD. Daarmee beantwoorde minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken dinsdag de schriftelijke vragen van VVD-Kamerlid Anton van Schijndel . Dit naar aanleiding van een bericht waarin de AIVD meldde dat twee journalisten van de Telegraaf werden afgeluisterd op verdenking van schending van staatsgeheimen.

In een antwoord schreef Remkes dat hij terdege beseft dat de pers vanwege haar bijzondere positie in een democratische samenleving bescherming verdient. Daarom is het in de rechtsopvatting van de rechterlijke macht zo geregeld dat journalisten hun bronnen mogen beschermen door een beroep te doen op het verschoningrecht.

Er zal alleen overgegaan worden tot onderzoek wanneer de minister zijn persoonlijke toestemming geeft. "In de wet zijn verder geen bijzondere eisen gesteld ten aanzien van eventueel onderzoek naar journalisten. Ook zal steeds extra zorgvuldig moeten worden afgewogen of onderzoek naar journalisten noodzakelijk is en of aan alle wettelijke eisen is voldaan", aldus de bewindsman.


Met dank aan Sjizzel voor de submit.