Univ. Leiden: Geen selectie aan de poort

Icoon Onderwijs De Universiteit Leiden heeft besloten de komende drie jaar niet te selecteren aan de poort. Dat betekent dat alle eerstejaarsstudenten niet worden uitgekozen op basis van hun eindexamengemiddelde op het vwo. De universiteit probeerde door middel van selectie het niveau van de studenten te verhogen.

De Universiteit Leiden heeft een proef gedaan bij de studies Frans, Duits, Italiaans, geschiedenis en rechten. De universiteit heeft fictieve selectie aan de poort toegepast. Dat wil zeggen dat iedereen toegelaten werd tot de studies, maar dat daarbij een groep is gevormd van studenten die toegelaten waren als er werkelijk selectie aan de poort was geweest. De resultaten van degenen die selectie overleefd zouden hebben zijn vergeleken met de resultaten van degenen die niet door de selectie gekomen zouden zijn. Een hoog eindexamenresultaat zorgt inderdaad voor goede studenten, maar heel veel studenten zonder een goed eindexamenresultaat bleken ook zeer goed te scoren op de universiteit.

De Universiteit Leiden kwam hiermee tot de conclusie dat als de universiteit nu selectie zou toepassen, dat veel goede studenten ten onrechte zouden worden afgewezen. De universiteit probeerde de goede studenten eruit te kunnen halen met een motivatietoets, maar die blijkt door studenten makkelijk gemanipuleerd te worden. Daarbij waren er meer plaatsen dan dat er studenten waren, dus had het selecteren van studenten toch niet zoveel nut.

Sinds april 2004 is het voor bepaalde universiteiten toegestaan om studenten uit te kiezen op basis van hun eindexamengemiddelde. Dit geldt alleen voor studies met 'een erkende en evidente meerwaarde'. Voorlopig is een vwo-diploma genoeg voor toelating tot de meeste studies. Wel is er bij sommige studies sprake van een loting.

Met dank aan eSSe voor de submit.