Meesten slagen voor inburgeringstoets

Icoon Politiek De meeste migranten die tot nu toe in hun land van herkomst het basisexamen inburgering hebben afgelegd, zijn geslaagd. Sinds de invoering van de toets op 15 maart hebben 106 mensen het examen gedaan. Vijf van hen zijn gezakt, de rest is geslaagd.

Dat maakte minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie bekend op een VVD-partijbijeenkomst in Haarlem. Ze presenteerde zichzelf daar als kandidaat-lijsttrekker. Volgens Verdonk laten de uitslagen zien dat de eisen voor het examen reŽel zijn. Mensen die zich voor langere tijd in Nederland willen vestigen, moeten eerst in hun land van herkomst slagen voor de inburgeringstoets. Pas nadat ze de kennis over de Nederlandse taal en cultuur voldoende beheersen mogen ze naar Nederland migreren. Nederland is het eerste land ter wereld dat deze eis aan niet-westerse migranten stelt.