Kamer wil wél Zuiderzeelijn

Zuiderzeetrein Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er wel een snelle treinverbinding tussen de Randstad en het noorden komt. CDA, GroenLinks en SP spraken zich daar vandaag voor uit. PvdA en VVD willen eerst een onderzoek. Het kabinet besloot in april af te zien van de aanleg van de Zuiderzeelijn, en elke andere variant op een snelle spoorverbinding naar het noorden. De kosten zouden niet opwegen tegen de baten.

CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen is voor de spoorlijn. "Afspraak is afspraak", waarmee hij doelt op de toezegging van het kabinet om 2,7 miljard euro in de Zuiderzeelijn te investeren.

PvdA-leider Wouter Bos zei dat er soms geïnvesteerd moet worden in dingen die niet rendabel maar maatschappelijk wel noodzakelijk zijn. Toch wil hij niet zo ver gaan als Verhagen. Wel vindt hij dat het kabinetsvoornemen van tafel moet. "We moeten niet nu al concluderen dat er geen snel spoor naar het noorden komt". Een onderzoek moet volgens hem uitwijzen of een snel spoor naar het noorden waardevol is.

Ook de bereikbaarheid van Almere moet volgens Bos beter. Vandaag werd bekend dat rijkswaterstaat onderzoek doet naar het bouwen van een nieuwe weg van Almere naar Amsterdam. Bos denkt dat de Zuiderzeelijn bij het toenemende verkeer tussen Almere en Amsterdam mogelijk een belangrijke rol kan spelen.

Kaart Zuiderzeelijn
De route van de Zuiderzeelijn