'Spoedig alarmerend tekort hoogopgeleiden'

Icoon Onderwijs De HBO-Raad is van mening dat er in 2010 een tekort van 75.000 mensen met een universitaire- of hbo-opleiding dreigt. Doekle Terpstra van de hogescholenbond vindt dit een "alarmerende situatie" en volgens hem staan "alle signalen op rood". In het najaar moet volgens hem een 'werktop' met werkgevers, werknemers, onderwijsorganisaties en regering komen, die de problemen in het onderwijs aan moet gaan pakken.

De HBO-Raad heeft samen het de Raad voor Werk en Inkomen onderzocht in hoeverre het onderwijs voldoet aan de vraag op de arbeidsmarkt. RWI-voorzitter Jan van Zijl vreest dat er banenverlies optreedt door een tekort een hoger opgeleiden. "Als bedrijven in Nederland niet genoeg hoogopgeleiden kunnen krijgen, halen ze die mensen uit het buitenland of vertrekken ze zelf naar het buitenland. En dat kan ook voor een verlies van banen voor lager opgeleiden zorgen. En we hebben toch al zo veel lager opgeleiden".

In het rapport staat dat de vraag naar hoogopgeleiden in 2007 gelijk is aan het aanbod. Daarna zal de vraag sneller groeien dan het aanbod. Het aanbod zal niet toenemen, doordat de doorstroming van het vmbo naar het mbo, en van mbo naar hbo stagneert en de uitval groeit. In de meeste Westerse landen groeit het aanbod hoogopgeleiden sneller dan in Nederland.

Premier Jan-Peter Balkenende voelt wel iets voor een 'werktop' over het onderwijs. "Nederland heeft wat betreft opleidingsniveau nog een koppositie, maar andere landen halen ons in". Hij vond dit een stimulans om door te gaan met zijn ingezette beleid. Balkenende zal een uitnodiging van de top zeker aanvaarden.

De premier wilde geen financiŽle toezeggingen doen. "Het gaat niet uitsluitend om overheidsgeld. Het gaat om de hele samenleving". Terpstra en Van Zijl zijn tevreden over de reactie van de premier. Terpstra wil nameljk niet meteen zeuren om geld. "Geld is eerder een resultaat van een discussie dan een eis vooraf". Van Zijl is blij met de top die komen gaat. "De werelden van onderwijs en werk naderen elkaar voor het eerst".