VVD dient motie in tegen Verdonk

Rita Verdonk Minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken zegt in het spoeddebat in de Tweede Kamer vandaag dat ze de leugens van Ayaan Hirsi Ali over haar naam niet kende. Ze kwam deze leugen pas te weten tijdens het programma Zembla donderdagavond en heeft daarna een onderzoek ingesteld.

Verdonk meent dat haar uitspraak dat Hirsi Ali niets te vrezen zou hebben, zou slaan op haar verblijfsstatus. Hirsi Ali kan gewoon in het land blijven met haar vluchtelingenpaspoort. Ze wordt Nederland dus niet uitgezet. Inmiddels heeft Hirsi Ali zelf de Tweede Kamer verlaten.

De Kamer was verbaasd over het feit dat Verdonk niets wist over Hirsi Ali's leugen over haar naam. Hirsi Ali heeft volgens hen meerdere malen in de media haar echte naam laten weten. Verdonk reageerde daarop door te zeggen dat bijvoorbeeld in Hirsi Ali's boek geen directe aanwijzingen staan dat ze heeft gelogen over haar naam. Fractivoorzitter Femke Halsema van GroenLinks denkt dat Verdonk met Hirsi Ali e-mailcontact heeft gehad, terwijl haar werkelijke naam in haar e-mailadres stond. Dit leidde tot een verhit debat tussen Halsema en Verdonk. De NOS meldt dat GroenLinks nu in het parlement op zoek is naar bewijsmateriaal hiervoor.

Vanwege deze leugens heeft Hirsi Ali nooit de Nederlandse nationaliteit verkregen. Verdonk zegt dat hierop geen uitzondering gemaakt kan worden. Ze meent dat dit de juridische procedure is. De afgelopen drie jaar heeft er dus iemand in een Nederlandse parlement gezeten die geen Nederlander is. Volgens D66-fractievoorzitter Lousewies van der Laan is dit ongrondwettelijk. Hirsi Ali heeft zes weken de tijd om te reageren op de constatering van Verdonk. Tot die tijd is haar Nederlandse identiteit nog geldig, maar daarna wordt het met terugwerkende kracht teruggevorderd.

Ayaan Hirsi Ali kan met de juiste gegevens opnieuw de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Hirsi Ali kan in de tussentijd met haar vluchtelingenpaspoort naar de VS reizen.

Update 23.13: De NOS meldt dat de VVD een motie wil indienen tegen de VVD-minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken. De VVD meent dat Verdonk wel degelijk zelf uitzonderingen kan maken op de regels, terwijl Verdonk dit in het debat ontkende. Ook D66-fractievoorzitter Lousewies van der Laan denkt dat Verdonk wel degelijk invloed kan hebben in de uiteindelijke beslissing. Fractievoorzitter Van Beek van de VVD overlegt nu met Verdonk en streeft ernaar om ervoor te zorgen dat er een compromis komt waar beiden zich in kunnen vinden.

Update 23.43: De VVD dient inderdaad de motie in, en deze wordt gesteund door GroenLinks, D66, SP, PvdA en CDA. De VVD meent dat er wel ruimte is voor een heroverweging. De minister zegt dat ze alleen kan constateren en niet kan overwegen. De minister moet dus iets doen wat volgens haar onmogelijk is. VVD-fractievoorzitter Van Beek vindt dat de minister de komende zes weken goed moet bestuderen wat de mogelijkheden zijn. Het kan dus voorkomen dat Verdonk haar constatering uiteindelijk niet hoeft te veranderen als de wet geen ruimte laat.

Update 00.36: Volgens Femke Halsema is GroenLinks nog steeds op zoek naar de e-mails die Verdonk naar Hirsi Ali heeft gestuurd, maar zijn deze in ieder geval nu nog niet boven tafel. Halsema wil ook interne memo's van het IND te zien krijgen, omdat daar misschien instaat dat Hirsi Ali's eigen naam wel degelijk bekend was.

Update 01.33: Verdonk heeft aangegeven de motie te willen steunen, maar veel partijen in de Kamer hebben een andere interpretatie van de motie dan de minister. De minister vindt namelijk dat de motie stelt dat ze zich aan de huidige regels moet houden en de nieuwe ontwikkelingen van de komende zes weken in haar oordeel moet betrekken. Ze kan niet van de huidige regels afwijken. De meeste partijen in de Kamer, waaronder PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie vinden dat Verdonk meer ruimte heeft dan zij denkt. Zij moet die ruimte volgens hen gebruiken. Er is dus feitelijk weinig veranderd in de standpunten van de Kamer en de minister. De Kamer denkt eraan een scherpere motie in te dienen om haar te dwingen aan de slag te gaan. Als ze zich niet houdt aan de Kamer kan ze politiek in de problemen komen. Dit gesteggel is nog niet opgelost, en daarom zal het spoeddebat een derde termijn krijgen. Het spoeddebat gaat verder om twee uur.

Update 02.18: De Tweede Kamer gaat volgens de NOS een nieuwe motie indienen, die strenger wordt dan de vorige motie. Het gaat allemaal om kleine nuances, maar de basis van het debat is dat Verdonk niet zorgvuldig genoeg is geweest en nu de ruimte moet gebruiken waarvan Verdonk denkt dat die wettelijk niet mogelijk is. De CDA en VVD steunen deze motie in ieder geval, en er is ook overleg geweest met minister Gerrit Zalm en minister-president Jan-Peter Balkenende. Verdonk zegt zelf "benieuwd naar de motie" te zijn. Een motie van wantrouwen is niet aan de orde.

Update 02.28: De minister wordt geacht een nieuw standpunt in te nemen, het standpunt van de Kamer, en moet onderzoek doen naar de ruimte die er is. Indiener Verhagen vindt dat de "bijzondere omstandigheden" ruimte creëren, en Verdonk moet de ruimte maximaal benutten. De minister moet over haar conclusies naar de Kamer rapporteren. Verdonk laat straks haar antwoord horen.

Update 02.43: Minister Verdonk heeft aangegeven de moties uit te zullen voeren. Meer heeft ze er niet echt over gezegd. De moties werden gesteund door een Kamerbrede meerderheid. De moties verklaren echter niet dat Verdonk verplicht de ruimte moet gebruiken, maar de "bijzondere omstandigheden" moeten de komende zes weken wel onderzocht worden. Ook kan Hirsi Ali de komende zes weken met nieuwe informatie komen. Het spoeddebat is nu afgelopen. Het Nederlanderschap van Hirsi Ali kan nog steeds afgenomen worden. Binnen zes weken wordt dit vervolgd.