Scholen: Parijse toestanden in NL

Icoon OnderwijsDe besturen van scholen in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht maken zich grote zorgen over de problemen van jongeren en de mogelijke gevolgen daarvan. Volgens hen is het veel erger dan veel mensen denken. De uitval op scholen is heel hoog. Hierdoor ontstaan er grote groepen jongeren met slechte perspectieven op de arbeidsmarkt. Mede hierdoor vervallen veel jongeren in probleemgedrag, criminaliteit en drugsgebruik.

Parijse toestanden kunnen het gevolg zijn, zeggen de schoolbesturen, verenigd in Onderwijsplatform G4. Volgens Jan Gispen van G4 kan de huidige situatie van enorme onvrede bij slecht opgeleide jongeren leiden tot een tweedeling in de maatschappij. Doordat zich ook nog eens relatief veel jonge allochtonen bevinden onder de jongeren die achterop raken, is de kans op een tweedeling alleen maar groter. Gispen zegt dat de huidige manier van bestrijden averechts werkt: "Het beleid is gericht op integratie, maar in de praktijk is sprake van segregatie."

Meer geld voor het onderwijs moet er komen, vindt G4. Dit moet met name gebruikt worden voor taalonderwijs, kinderopvang, personeel en ondersteuning in de opvoeding. Hier willen de scholen ook ouders en wijkorganisaties bij betrekken. "Er heerst een straatcultuur waar ouders geen grip op hebben. De cultuur van thuis en op school moeten we op elkaar laten aansluiten."

Parijse rellen
"Parijse toestanden voorkomen"