Angst voor radicalisering Turken

Icoon BinnenlandsDe Turkse-Islamitische vereniging Milli Görüs, het Amsterdams Centrum Buitenlanders en stadsdeel De Baarsjes vrezen dat, nu de als zeer conservatief bekende Duitse tak van deze organisatie Öner Hamurcu als nieuwe leider naar voren heeft geschoven, de liberale koers die Millie Görüs in Nederland vaart onder druk zal komen te staan. De liberale tak vreest voor een radicalisering onder de Turken met deze conservatieve Turk als leider.

De vrees is dat na benoeming van Hamarcu Milli Görüs Nederland de Duitse lijn zal volgen en zich dus af zal keren van wat niet-Islamitisch is in de samenleving. De Nederlandse tak is er dan ook niet gerust op, en voormalig directeur Haci Karacear van Milli Görüs Nederland zal in een uitgebreide verklaring uitleggen hoe de organisatie de laatste jaren van een conservatieve naar een liberiale organisatie is overgestapt. De Nederlandse leden van deze organisatie hebben deze liberale koers hoog in het vaandel staan

De leiders van de Amsterdamse Milli Görus-organisatie hebben jaren veel invloed gehad op de Nederlanse tak. Er is in het stadsdeel De Baarsjes een contract ondertekend die de wil tot participatie van moslims met de rest van de samenleving zwart op wit bevestigd. De benoeming van Hamarcu was voor Arco Verburg de aanleiding om een gesprek met drie bestuurders van Amsterdamse moskeeën te hebben, die donderdag heeft plaatsgevonden. "De uitkomst van dat gesprek was dat zij willen blijven meedoen met de dialoog met de samenleving. Die conclusie vond ik erg belangrijk. Want wij hebben met hen niet voor niets een contract", aldus Verburg.

Er is door het Amsterdams Centrum Buitenlanders (ACB) besloten de samenwerking met Milli Görüs op te schorten naar aanleiding van de bestuurswisseling "Ik kan niet samenwerken met een stichting die de emancipatie van moslims niet als doelstelling ziet. Wij wachten af hoe het nieuwe bestuur zich zal opstellen. Als participatie ook bij het nieuwe bestuur hoog op de agenda staat, gaan we door met de samenwerking. Anders niet", aldus Miep van Diggelen, directeur van het centrum.

Met dank aan Geertsema voor de submit.