'Hirsi Ali kan wel paspoort kwijtraken'

De affaire rondom de leugens die Ayaan Hirsi Ali (Magan) heeft verteld toen ze in Nederland asiel aanvroeg, krijgt nog wel degelijk een staartje. Zei minister Rita Verdonk gisteren nog dat haar partijgenoot niets te vrezen heeft (omdat het 'verjaard' zou zijn), deskundigen hebben daar een hele andere mening over.

Naturalisatie-expert professor René de Groot wijst vandaag in dagblad Trouw op een arrest van de Hoge Raad uit 2005. Daarin werd gesteld dat een Iraaks gezin terecht de Nederlandse nationaliteit was kwijtgeraakt. De ouders hadden valse namen en geboortedata opgegeven bij hun verzoek om naturalisatie.

Volgens De Groot moet VVD-minister Verdonk ''ogenblikkelijk een onderzoek instellen naar het Nederlanderschap van Ayaan Hirsi Ali''; zeker omdat het hier een Kamerlid betreft. Zelf heeft Hirsi Ali nooit ontkend dat ze gelogen heeft in het verleden. Ze vertelde dit ooit al eens op tv bij Barend en Van Dorp en ook de VVD-top wist ervan toen ze zich daar aanmeldde als lid. De VVD zag er destijds geen probleem in. Maar sinds donderdag het VARA tv-programma Zembla de zaak oprakelde, is er grote ophef over ontstaan.

Veel asieladvocaten hebben zich inmiddels ook op de affaire gestort: ''Er wordt met twee maten gemeten. We kennen uit de praktijk voorbeelden van cliënten die vanwege een leugen het land zijn uitgezet'', aldus de Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland (VAJN). Donderdag al liet Kamerlid Hilbrand Nawijn weten dat Hirsi Ali het Nederlanderschap zou moeten worden ontnomen. De asieladvocaten gaan niet zo ver, maar stellen wel het voorbeeld van Hirsi Ali te zullen gebruiken in zaken die in de toekomst voor de rechter komen. Verdonk zei gisteren wel dat als ze in 1992 minister was geweest, ze Hirsi Ali zou hebben uitgezet. Dat liet ze ook al eerder aan Ayaan weten, toen die haar persoonlijk aansprak op de affaire rondom Taida Pasic.

Met dank aan utvoske en BeejEm voor de submit.