CBS: Immigratie neemt weer toe

Icoon BinnenlandsVoor het eerst sinds 2001 is er een toename van het aantal immigranten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het eerste kwartaal van 2006 vestigden zich ruim 22.000 immigranten in Nederland, bijna tweeduizend meer dan in dezelfde periode in 2005. De toename is vooral te danken aan terugkerende Nederlanders en immigranten uit Polen.

Het aantal remigrerende Nederlanders bedroeg vijfduizend. Vanuit Polen kwamen 1800 immigranten, wat na de terugkerende Nederlanders de grootste groep is. Uit de andere Europese landen die in 2004 tot de Europese Unie toetraden, kwamen overigens nauwelijks immigranten. Ondanks de toename van de immigratie heeft Nederland nog steeds te maken met een emigratieoverschot. Er vertrokken 29.000 mensen, vijfduizend meer dan een jaar geleden. Hiervan zijn ruim 13.000 van oorsprong Nederlander, de rest immigreerde ooit naar Nederland.

Door de stijging van de emigratie en een daling van het aantal geboorten is de bevolkingsgroei in Nederland minimaal; slechts tweeduizend. Niet eerder was de bevolkingsgroei in een kwartaal zo laag. Op 1 april van dit jaar telde Nederland 16,338 miljoen inwoners.

--
Uitgebreid Persbericht