Dodenherdenking zegt allochtoon weinig

EnquêteAan de twee minuten stilte vanavond om 20:00 uur, om alle burgers en militairen van het Koninkrijk der Nederlanden te gedenken die waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, doet slechts een kleine groep allochtonen bewust mee. De meeste zegt de Dodenherdenking niets. Zo'n 66% van de allochtonen doet niet mee aan de herdenking. Aan de activiteiten rond bevrijdingsdag nemen wel meer allochtonen deel. Een en ander blijkt uit een onderzoek van het bureau MCA Communicatie onder 700 allochtonen.

Vooral Nederlanders van Turkse komaf hebben geen idee waar de herdenking op 4 mei voor dient. Bijna 50% weet niet waarom men 's avonds twee minuten stil is. Met uitzondering van Turken weten de overige allochtone bevolkingsgroepen wel vrij goed waarom het op 4 mei om acht uur 's avonds twee minuten stil is. Vooral Surinamers en Antillianen blijken daarvan het best op de hoogte; maar zij kennen van oudsher ook de Nederlandse geschiedenis beter dan andere allochtonen. Jonge allochtonen weten trouwens meer over de dodenherdenking en bevrijdingsdag dan oudere allochtonen.

Veel autochtone Nederlanders hebben overigens ook geen boodschap aan de twee minuten stilte; 28% doet er niet aan mee.