Nederlanders meest positief over EU

Icoon Europa Nederland blijkt het meest positief te zijn over de Europese Unie. Zo staat in het meest recente rapport van de Eurobarometer, die de populariteit van de EU onder de bevolking meet. 71 procent van de Nederlanders is positief over de EU. Luxemburgers zijn net zo positief over de EU. Het meest negatieve land is opmerkelijk genoeg een land die pas twee jaar toegetreden is: Letland. Volgende week zal het rapport in zijn geheel uitgebracht worden.

Vergeleken met de vorige Eurobarometer is er een negatieve ontwikkeling te zien. Vooral de Letten (29 procent), Oostenrijkers (31 procent) en Britten (33 procent) zijn minder positief geworden over de Unie. Ook Frankrijk is vrij negatief met slechts 44 procent. Het rapport ziet een groot contrast tussen Frankrijk en Nederland die beiden de Europese grondwet verwierpen.

Eurobarometer Ook zijn er andere vragen gesteld in de opiniepeiling. 67 procent van de Europese burgers vinden de EU modern en democratisch. 49 procent vindt de EU bureaucratisch en 43 procent inefficiënt. De bevolking vindt de vrede tussen de lidstaten (60 procent) en de vrije beweging van goederen (56 procent) de grootste verdiensten van de EU. Burgers vinden dat de EU niet goed presteert in het tegengaan van werkloosheid. Europeanen hebben aangegeven dat wel belangrijk te vinden.

51 procent van de EU burgers vindt de EU succesvol als ze het voor elkaar krijgen om in alle lidstaten vergelijkbare levensstandaarden te creëren. Op de tweede plaats, 26 procent van de inwoners, vindt de Unie succesvol als ze de euro kunnen invoeren in alle lidstaten. Het invoeren van de Europese grondwet maakt volgens 25 procent de EU succesvol.

32 procent gaf aan zich sterker een Europees staatsburger te voelen als er een Europees sociaal welvaartssysteem komt. 60 procent vindt dat de sociale systemen in de EU hetzelfde moeten worden. Vooral Oost-Europese burgers vinden dat. West-Europese burgers zijn het meest pessimistisch over globalisering. 72 procent van de Fransen en Grieken vinden het een bedreiging. Ook Belgen en Duitsers vinden het een negatieve ontwikkeling. 55 procent van de Europeanen vindt dat de uitbreiding van de EU iets positiefs is. 63 procent van de ondervraagden is bang dat verdere uitbreiding ten koste kan gaan van de nationale arbeidsmarkt, en maar 34 procent denkt dat de prijs van producten omlaag is gegaan door de uitbreiding van de EU.