Sociale plannen Wouter Bos

PolitiekPvdA-leider Wouter Bos spreekt later vandaag voor economen in Den Haag over de vergrijzing; daarbij zal hij een aantal sociale plannen toelichten. Die plannen doet hij vandaag ook uiteen in een interview met de Volkskrant.

Kort gezegd komen zijn plannen neer op: Langer doorwerken, minder ontslagbescherming, minder voordelen voor de hogere inkomens bij hypotheekrenteaftrek, pensioenen en studiefinanciering en meer geld voor onderwijs, kinderopvang en het scheppen van laagbetaalde banen.

Levensloop
Bos vindt niet dat de levensloopregeling mag worden gebruikt als vervroegd pensioen. De regeling is bedoeld om tijd op te sparen voor scholing of voor zorgtaken, aldus de PvdA'er. Hij wil daarom wettelijk regelen dat de levensloopregeling moet gebruikt worden vóór het 55ste levensjaar. Wie de opgespaarde tijd dan niet heeft gesoupeerd, kan het als geld op z'n 65ste belastingvrij laten uitkeren.

Verder wil Bos een sociaal stelsel naar Scandinavisch model. Dat wil zeggen dat werknemers makkelijk kunnen worden ontslagen, maar daarna ook snel weer aan een baan worden geholpen.

Bos wil ook een einde maken aan wat hij de ''perverse solidariteit'' van arm naar rijk noemt. De hypotheekrenteaftrek, de fiscale aftrek van pensioenpremies en het systeem van studiefinanciering zijn volgens hem nu te veel in het voordeel van de hogere inkomens. Bos wil daarom dat rijkere ouderen gaan meebetalen aan de AOW. Verder wil hij de hypotheekrenteaftrek beperken tot een belastingtarief van 42% in plaats van 52% en de aftrekbaarheid van pensioenpremies voor hogere inkomens afschaffen.