Waarborgfonds voor politiemensen

Icoon PolitiePolitiemensen die schade oplopen door het uitvoeren van hun werk of door een dienstongeval, kunnen binnenkort de kosten verhalen bij een waarborgfonds. Alleen wanneer iemand de kosten nergens vergoed kan krijgen, mag er beroep op het fonds worden gedaan. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) heeft eenmalig ťťn miljoen euro beschikbaar gesteld voor het fonds. Het waarborgfonds is gezamenlijk opgericht door de politiekorpsen, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de politievakbonden.

Een woordvoerder van het ministerie meldt vandaag: "Agenten zijn goed verzekerd voor schade die ontstaat tijdens dienstijd en voor beroepsziekten, maar ze zijn niet verzekerd voor schade buiten diensttijd, die wel te maken heeft met politiewerk. Zo is een agent die wordt bedreigd buiten diensttijd en daardoor bijvoorbeeld moet verhuizen, daarvoor niet verzekerd." Het fonds is er voor zaken die de verzekering niet vergoedt. Het is de bedoeling dat het fonds een stichting wordt. Hierdoor bepaalt het stichtingsbestuur de beslissingen en is minister Remkes niet verantwoordelijk.