MBO's schrappen het vak Nederlands

Icoon Onderwijs Vanaf volgend jaar zullen veel leerlingen het vak Nederlands niet meer kunnen volgen. Het vak verdwijnt op veel mbo-scholen uit het lesprogramma. Ook op een gedeelte van het vmbo zal het vak geschrapt worden. Het ministerie van Onderwijs wil de taalles aan bod laten komen in de praktijkvakken zelf.

In dit zogeheten competentiegerichte onderwijs moeten de praktijkdocenten letten op de taalvaardigheid van de leerlingen. Indien het Nederlands niet van voldoende niveau is, geeft een docent Nederlands bijles. Deskundigen vrezen echter dat steeds meer mensen straks niet meer correct Nederlands kunnen schrijven, lezen en spreken.

Ongeveer 25 procent van de leerlingen in het vmbo en 30 procent van de mbo'ers heeft momenteel een taalachterstand. "Wij maken ons daar grote zorgen over. Volgens ons zijn de praktijkdocenten er nog niet klaar voor. Het vereist kennis om taalachterstand te herkennen", aldus adviseur Els Leenders van stichting leerplanontwikkeling SLO. "Scholen beamen dat taal prioriteit moet hebben, maar ze beknibbelen ondertussen wel op de trainingstijd voor basisvaardigheden."

Met dank aan Roel_Jewel voor de submit.