2007: 'miljard euro voor lastenverlichting'

Icoon EconomieDe Nederlandse overheid gaat het komend jaar waarschijnlijk een miljard euro vrijmaken voor lastenverlichting. Een half miljard euro is vrijgemaakt om de Werkloosheidswetpremie te verlagen. Ook trekt het kabinet 250 miljoen euro uit om de kosten van kinderopvang te drukken en om de kinderbijslag te verhogen.

Volgens ingewijden in het Haagse parlement worden de plannen vandaag besproken in de ministerraad. De meeste bewindslieden gingen gisteren echter al akkoord met de plannen. Het kabinet spreekt vandaag over maatregelen om de koopkracht een extra impuls te geven.

Een voorbeeld om de koopkracht te verbeteren, is het laten vervallen van de toeslag die huishoudens jaarlijks moeten betalen voor de opwekking van duurzame energie. Dit scheelt 52 euro per huishouden, en dat kost de overheid weer 375 miljoen. Ook wordt er nog eens 120 miljoen vrijgemaakt voor ondersteuning van gepensioneerde ambtenaren en wordt er 15 miljoen euro uitgetrokken het weduwen- en wezenpensioen te verhogen.

Eerdere plannen voor lastenverlichting, waaronder het schrappen van een geplande verlaging van de zorgtoeslag plannen om huurverhogingen tegen te gaan, vinden gewoon doorgang. Met deze plannen, die eerder al bekend werden gemaakt, is nog een 510 miljoen euro gemoeid.

Volgens minister De Geus van Sociale Zaken zijn de plannen "robuust en solide". De Geus verwacht dat het kabinet de plannen zal overnemen. Ook de ministers Zalm (Financiën), Hoogervorst (Volksgezondheid) en Brinkhorst (Economische Zaken) konden zich in deze uitspraak vinden.

Met dank aan pberends voor de submit.