'Grondwet makkelijker wijzigen'

Icoon JustitieMinister Pechtold van bestuurlijke vernieuwing wil dat de mogelijkheid moet bestaan om makkelijker wijzigingen aan te brengen in de grondwet. "De duur van de huidige procedure vind ik een sta-in-de-weg bij het zoeken naar aansluiting met de eisen die de samenleving mag stellen aan de adequate grondrechtsbescherming".

Op dit moment is het grondwettelijk vastgesteld, dat een grondwetswijziging eerst door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd moeten worden, waarna het kabinet wordt ontbonden en er nieuwe verkiezingen komen. Hierop moeten de Tweede en Eerste kamer het voorstel weer goedkeuren, maar dan met 2/3 van de stemmen.

De minister is niet bang dat de grondwet door de versoepeling een prooi wordt van de waan van de dag. "Voor een verplichte heroverweging is ontbinding van de Tweede Kamer ook niet nodig. Ook de Eerste Kamer heroverweegt in tweede lezing zonder tussentijdse ontbinding. En: wie laat nu zijn stemgedrag bij de nieuwe verkiezing mede beïnvloeden door de voorgestelde grondwetswijziging? Precies: niemand".

Door het makkelijker maken van grondwetswijzigingen, wil D66 waarschijnlijk de gekozen burgemeester invoeren, waar vorig jaar geen 2/3 meerderheid voor te vinden was.