'Schrap pretstudies'

Icoon FinancieelDe Raad voor Werk en Inkomen (RWI) pleit voor de afschaffing van pretstudies, die geen reële kans op werk bieden. Jongeren blijken vaak te kiezen voor een leuke opleiding. Of je met die opleiding ook kans maakt op een baan, vinden ze veel minder belangrijk. "Er zit een gat tussen wat jongeren leuk vinden en waar de kansen op werk liggen", aldus Jan van Zijl, voorzitter van het adviesorgaan RWI.

Vooral sport-, creatieve en administratieve opleidingen zijn in trek, terwijl er heel weinig animo is voor de zorg, de bouw en de tuinbouw. Al langer klinkt vanuit de hoek van werkgevers en de overheid de oproep aan jongeren om met de handen te gaan werken. Gevreesd wordt dat het tekort aan ambachtslieden anders nog groter wordt. Van Zijl vindt dat jongeren door het aanbod van scholen "geduwd" moeten worden naar een studiekeuze waar de arbeidsmarkt iets aan heeft. Scholen moeten volgens hem "die leuke dingen die weinig perspectief op werk geven niet meer aanbieden".