Minister uit kritiek op toon Verdonk

Agnes van ArdenneCDA-minister Agnes van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking heeft moeite met de harde toon die collega minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie aanslaat. Van Ardenne zei vanochtend in een EO-programma op Radio 1 dat Verdonk ''te zwaar het accent legt op het uitzetten van mensen en te weinig op de integratie in de Nederlandse samenleving. Daardoor kan bij mensen van buitenlandse afkomst in Nederland de indruk ontstaan dat ze hier eigenlijk niet welkom zijn.''

Volgens de CDA-minister moet integratie niet alleen gevolgen hebben voor allochtonen, maar ook voor autochtonen. Zo wees zij erop dat allochtonen meer moeite hebben om aan een stageplaats of werk te komen.

Van Ardenne liet overigens weten wél achter het beleid van Verdonk te staan.