Barroso: Problemen belangrijker dan grondwet

Icoon Europa De voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, heeft enkele lidstaten van de Europese Unie gewaarschuwd dat ze de Europese grondwet geen nieuw leven in moeten blazen, voordat andere Europese problemen zijn opgelost.

José Manuel Barroso Tijdens zijn bezoek in Slowakije verwierp Barroso de 'proefballonetjes' die sommige lidstaten hebben over het herleven van de Europese grondwet. "Het is voorbarig, er is geen overeenstemming waar we naartoe gaan", zo laat hij weten. Duitsland stelde voor de grondwet te hernoemen naar "Het basisverdrag van Europa", en wilde deze opnieuw voorleggen aan lidstaten die tegen en nog niet over het verdrag stemden. Malta wil enkele hoofdstukken uit de grondwet schrappen, of de macht van nationale parlementen in het verdrag vergroten.

Barroso verklaarde dat de Europese Commissie in mei zijn eigen ideeën zal laten zien, over wat nu te doen met de grondwet. Voorlopig vindt Barroso dat "er een beleids-gedreven agenda moet zijn, zodat de mensen de voordelen van de Europese Unie kunnen zien". De problemen die Barroso bedoelt lijken het verbeteren van het algemeen energiebeleid en het verbeteren van de interne markt te zijn.