'Seculier systeem Turkije wordt bedreigd'

BuitenlandsDe Turkse president Ahmet Necdet Sezer vreest dat de seculiere staat in Turkije vernietigd gaat worden door moslimfundamentalisten. In een toespraak tot legerofficieren waarschuwde Sezer deze week voor de groeiende dreiging van het islamitisch fundamentalisme.

President Sezer is een fervent voorvechter van het seculiere systeem dat door de Turkse vader des vaderlands, AtatŁrk, ooit werd ingevoerd. De laatste tientallen jaren stond het Turkse leger steeds paraat als er aan dat systeem gemorreld werd. In zijn toespraak zei Sezer onder meer: ''Religieus fundamentalisme heeft alarmerende proporties aangenomen. Religieuze reactionairen proberen de politiek, het onderwijs en de staat te infiltreren. Ze proberen systematisch om de waarden van de republiek te ondermijnen, boven alles nationalisme en secularisme, die door het grootste deel van onze maatschappij worden omarmd. Turkijes enige waarborg tegen deze dreiging is de seculiere orde.''

Sezer noemde in zijn toespraak niet de heersende AK-partij van premier Recep Tayyip Erdogan. Toch heeft de president al meerdere malen voorstellen van die partij met een veto ter zijde geschoven. Zo weigerde hij onlangs nog de kandidaat van de regering voor het gouverneurschap van de Centrale Bank te benoemen, omdat hij deze te 'islamitisch' vond. Ook is hij voorstander van het hoofddoekverbod, dat Erdogan juist wil afschaffen. In Turkije klinken nu geluiden dat Erdogan in 2007 de volgende president wil worden, zodat het afgelopen is met de veto's van religieus geÔnspireerde maatregelen.

De AK-partij ontkent overigens tegen het seculiere systeem te zijn. Ze noemt zichzelf conservatief en zegt geen religieuze oogmerken te hebben. Toch heeft de partij wel degelijk haar wortels in het moslimfundamentalisme liggen.