Grenzen voorlopig niet open voor Polen

Icoon Politiek Pas eind dit jaar wordt er een besluit genomen of de grenzen op 1 januari 2007 voor Oost-Europese werknemers opengesteld moeten worden. De Tweede Kamer is verdeeld over de kwestie. Staatssecretaris Henk van Hoof van Sociale Zaken komt met het uitstel de Tweede Kamer tegemoet.

De Tweede Kamer is verdeeld over de kwestie. Vooral het CDA en de linkse partijen hebben problemen met het voorstel. Het CDA is bang dat er problemen zullen ontstaan als alleen Nederland de grenzen opent en de omringende landen niet. "We moeten niet het putje worden waar al het water naar toe stroomt", zo liet Ben Bot van het CDA weten.

Het uitstel geeft staatssecretaris Van Hoof meer tijd om met maatregelen te komen tegen oneerlijke concurrentie en ontduiking van arbeidsvoorwaarden. De staatssecretaris streeft nog steeds naar het openstellen van de grenzen op 1 januari 2007. Volgens hem leiden de huidige regels juist tot meer zwart werkende Poolse werknemers. Overigens moeten op 1 januari 2009 de grenzen sowieso volledig opengesteld worden.