'Helft MBO-leerlingen verlaat vroegtijdig opleiding'

Icoon BinnenlandsDoordat veel mbo-opleidingen druk bezig zijn met reorganisaties, schiet de begeleiding van leerlingen en bestrijding van schooluitval er vaak bij in. Dat is de conclusie van het Landelijke Werkverband Risicogroepen (LWR), een samenwerking van de regionale opleidingen centra (roc's). De conclusies zijn te vinden in een donderdag gepubliceerd onderzoek van de LWR.

Overige conclusies uit het rapport zijn:

- Bijna de helft van de mbo-leerlingen verlaat de opleiding zonder diploma.

- In ruim de helft van de roc's is op dit moment een reorganisatie gaande

- De helft van de roc's geeft meer dan 30 procent van hun budget uit aan management en centrale diensten. Slechts acht procent geeft meer dan 85 procent van het geld uit aan lesgeven.

De BVe Raad, de koepelorganisatie van het middelbaar beroepsonderwijs, erkent dat vroegtijd schoolverlaten een groot probleem is in het MBO. Een woordvoerster zegt echter dat de aanpak van de roc's juist zijn vruchten begint af te werpen. Het aantal uitvallers is volgens haar licht gedaald van 28.000 in 2002/2003 tot 26.000 in 2003/2004.

De roc's zeggen extra geld nodig te hebben voor de intensieve individuele begeleiding van mbo-leerlingen. Het kabinet neemt hierover binnenkort een besluit.


Het roc Leiden


Met dank aan pberends en GS500 voor de submit.