'Nederland moet islam-bashen stoppen'

BinnenlandsDe Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vindt dat het 'islam-bashen' in Nederland moet stoppen. In een rapport dat dient als advies aan de regering, stelt de WRR dat de islam niet principieel strijdig is met democratie en mensenrechten. Het onafhankelijk adviesorgaan deed drie jaar onderzoek en biedt de resultaten, onder de noemer 'Dynamiek in islamitisch activisme', woensdag aan de regering aan.

WRR-onderzoeker Jan Schoonenboom liet vandaag aan het ANP weten dat politici zouden moeten stoppen met het 'islam-bashen', het beschimpen van de islam. ''Moslims worden voor veel problemen de zondebok gemaakt. Ze voelen zich in Nederland ook steeds minder thuis, omdat angst voor moslims en de islam in Nederland heeft postgevat. Moslims voelen zich vanwege hun religie steeds meer onwelkome vreemdelingen. Als je als moslim in Nederland steeds maar hoort dat de islam gelijk staat aan geweld en dat je behoort tot een vijfde colonne, dan voel je je onwelkom'', aldus Schoonenboom.

Volgens de WRR moeten Nederland en de Europese Unie openlijk steun verlenen aan bewegingen zoals de Moslimbroederschap in Egypte en de Hizbollah in Libanon. Deze stromingen binnen het islamitisch activisme streven naar democratische hervormingen, zo stelt de wetenschappelijke raad. De invoering van de sharia wil ook niet automatisch zeggen dat er lijfstraffen worden ingevoerd, zo zegt de WRR. Dat geldt alleen voor landen als Sudan, Iran en Saudi-ArabiŽ. Maar in andere landen vinden democratische hervormingen plaats onder de vlag van sharia, zoals in Marokko en Egypte waar nieuwe wetten in het voordeel van vrouwen uitvallen.

Erkenning
In Nederland moet volgens de WRR een cultuuromslag plaatsvinden: ''erkend moet worden dat de islam wel degelijk een rol kan spelen bij het realiseren van democratie en mensenrechten. Het debat in Nederland is nu veelal gevoerd met onvoldoende kennis van de islam en de verscheidenheid in islamitische stromingen in Nederland. Een partij die zich baseert op de islam of de moslimidentiteit kan een constructieve bijdrage leveren aan het politieke debat. Islamitisch geÔnspireerde politieke partijen kunnen een stem geven aan degenen die zich in de vertegenwoordigende organen van moslims niet vertegenwoordigd weten'', aldus de WRR.

Er zijn nog geen politieke reacties op het stuk binnen. Het wordt ook, zoals eerder vermeld, pas woensdag aan de regering (minister Bot) aangeboden. De diverse publicaties hierover, zijn vanaf 12 april verkrijgbaar.

Update 22:21
De eerste (keiharde) kritiek op de conclusies die de WRR trekt naar aanleiding van hun onderzoek, is al binnen. CDA-fractieleider Maxime Verhagen noemt de beschuldiging van van WRR-onderzoeker Jan Schoonenboom, dat hij zich schuldig zou maken aan stemmingmakerij in het debat over islam en de sharia, ''onzorgvuldige lariekoek.'' Volgens Verhagen hebben we hier te maken met ''studeerkamerpolitiek.''

De fractievoorzitter van de christen-democraten spreekt van ''kwalijke suggesties'', geuit door de wetenschappelijke raad. Volgens hem hoort de WRR wetenschap te bedrijven en geen politiek.

Hezbollah
Het pleidooi van de WRR om onder meer contacten aan te gaan met de Hezbollah in Libanon en Hamas in de Palestijnse gebieden, is ook slecht gevallen bij Verhagen: ''Dat zijn terroristische organisaties waar wij niet mee moeten onderhandelen. Het is zeer vreemd dat de WRR hier zulke politieke uitspraken over doet.''

Onafhankelijk Kamerlid Geert Wilders noemt het WRR-rapport ''de taal der dwazen''. Hij blijft erbij dat de islam onverenigbaar is met democratie. Volgens hem heeft de WRR politiek bedreven en met dit rapport zijn bestaansrecht in de waagschaal gesteld.

-
Voor geÔnteresseerden: het gehele rapport (234 pagina's) is al te downloaden in pdf. bestand.