Imams spreken zich uit voor democratie en rechtsstaat

Icoon AlgemeenEuropese imams hebben zich tijdens een tweedaagse conferentie in Wenen uitgesproken voor democratie, mensenrechten en de rechtsstaat. De islamitische geestelijken stelden in een slotverklaring dat vrijheid van meningsuiting en persvrijheid onvervreemdbare rechten zijn. Rechten moeten echter wel 'verantwoordelijk en met wederzijds respect' worden gebruikt, zo werd betoogd.

De meer dan 130 aanwezige imams verwezen hiermee naar de kwestie rond de Deense cartoons, die voor veel onrust zorgde onder moslims. Volgens de verklaring zouden gematigde islamitische leiders niet genoeg hebben gedaan om radicale stromingen in te tomen en de aanpassing aan westerse waarden, zoals aan de vrijheid van meningsuiting, te bevorderen. Tegelijkertijd werd gesteld dat alle partijen een nog grotere inzet moeten tonen om de acceptatie van moslims in niet-islamitische samenlevingen te bewerkstellingen. "Integratie is geen eenrichtingsverkeer, maar een wederzijds proces."

Volgens een woordvoerder werd er tijdens discussies en in workshops benadrukt dat kennis van de lokale taal belangrijk is voor integratie. Maar ook westerse overheden kunnen integratie bevorderen, bijvoorbeeld door een versoepeling van de regels voor naturalisatie en een bredere erkenning van buitenlandse diploma's. In de slotverklaring werd ervoor gepleit om moslimvrouwen meer mogelijkheden te bieden om culturele barriŤres te overwinnen en de arbeidsmarkt op te gaan.

Met dank aan calvobbes voor de submit.