Prijs van water stijgt fors

Icoon EconomieDe prijs voor drinkwater in Nederland is de afgelopen jaren flink gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek van het kenniscentrum voor rioleringszaken Rioned, dat het Algemeen Dagblad vandaag publiceerde. In 2000 kostte schoon water nog 407 euro per jaar. Nu betaalt een gezin in totaal 554 euro aan de gemeente, het waterschap en het waterleidingbedrijf. Dit is een stijging van 36 procent. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) denk dat de forse stijging vooral komt door de belastingen. Vandaag de dag betaalt men gemiddeld 1,70 euro voor 1000 liter schoon water, daarvan gaat ongeveer 38 cent naar de overheid.

Bovenop de 1,70 euro heffen de waterschappen en de gemeenten ook nog hogere bedragen voor de zuivering en riolering. Deze bedragen zijn de afgelopen tien jaar al verdubbeld naar gemiddeld 136 euro per jaar en volgens Rioned zal deze kostenstijging ook de komende tien jaar aanblijven. De waterschappen berekenen een verontreinigingsheffing voor het zuiveren van het water en een ingezetenenomslag.