Begrotingsbeleid Nederland geprezen door IMF

Icoon EconomieIn eigen land ontvangt hij veel kritiek, maar minister Zalm ontving kort geleden wel een schouderklopje van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor zijn begrotingsbeleid. Dat blijkt uit het IMF-rapport dat afgelopen donderdag ook aan de Tweede Kamer werd aangeboden.

Het IMF prijst vooral de manier waarop Nederland zich houdt aan internationale afspraken en de lat vaak zelfs hoger legt dan per se nodig. Ook de expertise en onafhankelijkheid van verschillende adviesorganen, zoals het Centraal Planbureau, de Algemene Rekenkamer en het Centraal Bureau Statistiek, worden door het IMF hoog aangeslagen. Tot slot wordt de loftrompet gestoken over de zogenaamde "Zalmnorm". De Zalmnorm houdt in dat de overheidsuitgaven niet hoger mogen zijn dan een vooraf afgesproken maximum.

Minder enthousiast is het IMF over het FES-fonds, waarin o.a. alle aardgasbaten terechtkomen. Dit geld is bedoeld voor investeringen in infrastructuur en de kenniseconomie. Het zou vaak onduidelijk zijn waar het geld van dit fonds naartoe gaat, mede omdat het geld vaak ook voor heel andere doelen wordt gebruikt