'Atheisten bedreiging Amerikaanse standaard'

Icoon Buitenlands Atheïsme valt buiten de groeiende verdraagzaamheid ten opzichte van religie in Amerika, zo blijkt uit een recent onderzoek door de Faculteit Sociologie van de Universiteit van Minnesota. De onderzoekers hebben meer dan 2.000 gezinnen telefonisch ondervraagd, waaruit bleek dat Amerikanen menen het minst gemeen te hebben met atheïsten, wat betreft een gezamenlijk 'beeld op de Amerikaanse samenleving'. Dat bleek zelfs minder dan met immigranten, moslims, homoseksuelen of andere minderheden. Atheïsten zijn ook het minst geliefd als toekomstige schoonzoon of schoondochter.

Ondanks het lage aantal atheïsten in Amerika (3%) en het gebrek aan een organisatie of herkenbaarheid, worden ze toch door een meerderheid van de bevolking gezien als een bedreiging voor de 'American way of life'. Volgens professor Penny Edgall, verbonden aan de faculteit Sociologie aan de Universiteit van Minnesota, hebben atheïsten nu de rol overgenomen die katholieken, joden en communisten in het verleden vervuld hebben: ze bieden een soort morele voorwaarde aan de Amerikaanse identiteit.

Diversiteit is geen probleem, zolang er maar één gemeenschappelijke band is en dat is vanuit historisch oogpunt religie. Alles is goed, zolang je maar iets gelooft. Atheïsme valt dus buiten de boot en wordt gezien als afbraak aan de morele waarden. Het wordt zelfs op een lijn gezet met crimineel gedrag en ongebreideld materialisme. Volgens Edgall komt dit door de angst voor moreel verval en de wanorde die daar mogelijk uit ontstaat. Buiten regels en gebruiken, geloven Amerikanen ook eenzelfde gevoel van goed en fout te delen. De afkeuring lijkt te komen doordat men lijkt te denken dat atheïsten alleen in zichzelf geïnteresseerd zijn en dat ze niet betrokken zijn bij de gemeenschap.

Deze mening lijkt niet alleen gebaseerd op geloofsovertuiging van de ondervraagden, maar ook afhankelijk te zijn van opleiding, politieke voorkeur en in hoeverre men zelf te maken heeft met diversiteit. Amerikanen aan de Oost- of Westkust staan minder negatief ten opzichte van atheïsten dan hun landgenoten uit het midden van het land.

Met dank aan Ian voor de submit.