'Nederlandse jongeren steeds homofober'

Icoon Algemeen Volgens Clťmence Ross, staatssecretaris van Welzijn (CDA), wordt de Nederlandse jeugd steeds intoleranter tegenover homo's. Dit zei de staatssecretaris vandaag tijdens een debat over homo-emancipatie in de Tweede Kamer. Ross wil maatregelen nemen.

Nederland voerde in 2001 als eerste land ter wereld het homohuwelijk in. Ondanks de vele goede ontwikkelingen ter bevordering van de homo-emancipatie, ziet Ross ook een hoop 'negatieve ontwikkelingen', vooral bij de jeugd. D66-Kamerlid Boris Dittrich sloot zich aan bij haar bevindingen: "Nederland mag dan wat wetgeving betreft internationaal vooroplopen, de positie van homo's verslechtert."

Vooral op het internet vertonen jongeren steeds vaker homofoob gedrag. Daarom zegde Ross op voorstel van de Tweede Kamer toe onderzoek te doen naar 'het brede klimaat van intolerantie bij de jeugd'. Vooral de rol van het onderwijs is hierbij belangrijk. Ross wil onderzoeken op welk vlak scholen in gebreke blijven: "Op iedere school moet een veiligheidsbeleid worden gevoerd waarbij ook homo's zich veilig voelen."

Scholen moeten kunnen aantonen dat ze een homovriendelijk beleid voeren en voldoende voorlichting geven. Indien uit onderzoek blijkt dat scholen onvoldoende aandacht besteden aan dit punt, kunnen zij rekenen op verscherpt toezicht.