Kabinet vraagt burger mening over Europa

Icoon EuropaOp de website NederlandinEuropa.nl vraagt de regering aan de burger in vijftien minuten hoe hij of zij denkt over de toekomst van Europa. Dit plan van staatssecretaris voor Europese Zaken Atzo NicolaÔ (VVD) hoort bij de 'bezinningsperiode', een pad dat het kabinet insloeg na het nee van de bevolking tegen de Europese grondwet.

NicolaÔ ziet niet alleen slechte kanten aan het referendum verleden jaar. "Het nee tegen de grondwet is maar de helft van het verhaal. We willen ook weten wat Nederlanders wťl willen met Europa." Hij waarschuwt dat het niet zijn intentie is de grondwet alsnog 'door de strot' van de burger te duwen. Zijn doel is een open discussie over de knelpunten van de Europese Unie.

Ook de uitbreiding van de Unie komt bij de vragenlijst aan bod. "We gaan moeilijke thema's dus niet uit de weg en we zijn niet op zoek naar het legitimeren van regeringsbeleid. We willen weten wat mensen beweegt door concrete vragen te stellen. We willen verder dan het relatief zwartwitte ja/nee van het referendum."

De uitkomsten hiervan zal de regering in beschouwing nemen als zij zich moet verantwoorden over haar standpunt tegenover de Eurotop in juni, een jaar na het beruchte referendum.