Nintendo overweegt stappen tegen PvdA

Icoon VerkiezingenOp de site van de PvdA verscheen afgelopen week een verkiezingsfilmpje waarin Wouter Bos als koene held in Super Mario-tenue allerhande problemen aanpakt. Het filmpje werd geplaatst om de standpunten van de PvdA in de strijd van de gemeenteraadsverkiezingen onder de aandacht te brengen.

Nintendo laat in een reactie weten dat hun juridische afdeling momenteel onderzoekt welke stappen er genomen kunnen worden. Zij willen op geen enkele manier met politiek geassocieerd worden en zitten dus niet bepaald te wachten op dit filmpje. Het filmpje is dan ook op de site van de PvdA verschenen zonder dat Nintendo van tevoren is ingelicht.

De woordvoerder van de PvdA laat weten dat zij zich van geen kwaad bewust waren. Het filmpje is bedoeld als een leuke parodie in de verkiezingsstrijd. Voor het Mario-thema is gekozen omdat dit vooral jongeren aanspreekt, waardoor ook deze doelgroep bereikt wordt.

Het materiaal van Nintendo is beschermd in de auteurswet. Daarin staan echter enkele excepties zoals de parodie-exceptie, waardoor het auteursrecht in bepaalde gevallen niet toepasbaar is. De parodie-exceptie houdt in dat varianten op auteursrechtelijk materiaal gebruikt mogen worden zolang het humoristisch bedoeld is, het materiaal niet gebruikt wordt in een concurrentiestrijd met Nintendo en er geen verwarring kan optreden tussen de maker van het originele werk en de maker van de parodie. Een andere grondslag waarop de PvdA zich zou kunnen beroepen is de welbekende wet voor de vrijheid van meningsuiting. Volgens hun advocaat worden politieke uitingen hierdoor goed beschermd, omdat politiek debat een vorm is van maatschappelijk debat. De bescherming door de vrijheid van meningsuiting is juist bij een maatschappelijk debat groot. Omdat de strijd van de gemeenteraadsverkiezingen een maatschappelijk debat bij uitstek is zou het filmpje dus legitiem zijn. Mocht het tot een rechtszaak komen dan kan de PvdA zich op deze grondslagen proberen te beroepen. Als handreiking naar Nintendo hebben ze ondertussen de muziek uit het filmpje verwijderd, hoewel ook hiervoor (nog) geen juridische noodzaak is.

Verwacht wordt dat de PvdA eieren voor zijn geld kiest en het filmpje zal verwijderen, aangezien de verkiezingen na vandaag toch afgelopen zijn. Stichting Brein is ook om een reactie gevraagd maar die houden zich met deze kwestie niet bezig. Nintendo is hier namelijk niet bij aangesloten en heeft zijn eigen antipiraterij afdeling.