School in Enschede na gaslek ontruimd

Icoon AlgemeenVan de Enschede vestiging van het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) zijn vanmorgen tweehonderd leerlingen geŽvacueerd in verband met een gaslek. De melding kwam vanochtend binnen bij de brandweer. Na metingen bleek dat er geen explosiegevaar was.

De school aan de Troelstrastraat waarschuwde rond 10.15 uur de brandweer die onmiddellijk uitrukte. Toen later uit metingen bleek dat er geen explosiegevaar was kon het pand geventileerd worden. In groepjes mochten de leerlingen hun spullen uit het gebouw halen. De rest van de dag kregen ze vrij. Morgen worden ze weer op school verwacht.

Half januari werden in verband met een gaslek enkele honderden leerlingen van een ROC in Eindhoven geŽvacueerd.