Wilders kiest naam: Partij voor de Vrijheid

pberends had ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon PolitiekDe eenmansfractie van Geert Wilders gaat tijdens en na de verkiezingen van 2007 verder als de 'Partij voor de Vrijheid' (PVV). Geert Wilders heeft deze naam gisteren zelf bij de kiesraad ingediend. Tot de verkiezingen blijft de partij van Wilders 'Groep Wilders' heten. De parlementaire regels schrijven dit voor, en de naam 'Groep Wilders' heeft nu een grote naamsbekendheid.

De naam 'Partij voor de Vrijheid' wijst terug naar de vroegere Partij van de Vrijheid. Volgens Wilders was dit de laatste ware liberale partij, tot deze in 1948 opging in de huidige VVD, 'die feitelijk een sociaal-liberale koers ging varen'.

Wilders wil met de inschrijving ook duidelijk maken dat hij niet meer werkt aan een samenwerking tussen hem en Marco Pastors (Leefbaar Rotterdam) of Joost Eerdmans (Lijst Pim Fortuyn). In Den Haag werd hierover in het afgelopen jaar veelvuldig gespeculeerd. "Het zijn ook goede mensen", aldus Wilders, "maar het moet duidelijk zijn: ik begin niets met iets dat riekt naar een tweede LPF. Ik ben niet met hen in gesprek. Ik ben hier nu mee bezig en ik ga hier mee door".

Geert Wilders werkt is bezig met een lijst met tien programmapunten waarover hij, na de verkiezingen, onder geen beding concessies zal doen. Tot die punten behoren onder andere een volledige immigratiestop voor niet-westerse allochtonen, lagere belastingen en verbetering in het onderwijs. Wilders staat op dit moment in de peilingen op respectievelijk twee zetels (Interview/NSS) en acht zetels (Maurice de Hond).


Geert Wilders
Geert Wilders