Marokkaanse tongval populair in Randstad

DaanA herschreef voor ons onderstaand bericht en meldde het via de nieuws-submit:

Het Marokkaanse accent is populair in de Randstad. En niet alleen onder Marokkanen, ook veel Turken, Grieken en zelfs autochtone Nederlanders gebruiken een Marokkaanse tongval graag. Tot die conclusie komen Margreet Dorleijn en Jacomine Nortier in een onderzoek dat ze vorig jaar op het congres van het Genootschap Onze Taal presenteerden. Het onderzoek werd deze maand in de uitgave van het blad Onze Taal gepubliceerd.

Voor Marokkanen van de eerste generatie is het niet raar dat ze een accent hebben. Voor tweede- en derdegeneratieallochtonen wel. Ze zijn hier immers opgegroeid. Ze blijken echter heel bewust te kiezen voor het Marokkaanse accent. Op die manier geven ze aan dat ze bij de Marokkanen horen en niet bij de autochtone Nederlanders, concluderen Dorleijn en Nortier. Wel hangt het erg af van de situatie. Bij een sollicitatie wordt geprobeerd het accent onhoorbaar te maken, maar toen bijvoorbeeld Ali B. optrad voor een overwegend Marokkaans publiek, dikte hij zijn licht Marokkaanse accent juist extra aan.

Turken
Ook Turken en andere allochtonen spreken inmiddels met een duidelijk Marokkaans accent. Volgens de onderzoekers heeft dit twee redenen: ze willen graag laten horen dat ze allochtoon zijn, waarbij het minder belangrijk is wat voor allochtoon precies, en het Marokkaanse accent wordt grappig gevonden: ''Het is algemeen bekend dat Marokkanen een beetje leuk accent hebben.'' Die laatste reden zou ook de oorzaak zijn dat tegenwoordig zelfs autochtone Nederlanders met een Marokkaans accent praten. Ook zou het mee kunnen spelen dat Marokkanen meer onderling Nederlands praten, terwijl Turken meer Turks spreken.

De onderzoekers verwachten overigens niet dat het accent het lang uit zal houden. Vijftien jaar geleden was bijvoorbeeld een Surinaamse 'W' ook heel populair en die is nu helemaal verdwenen. Bovendien gebruiken niet-Marokkanen een Marokkaans accent alleen in specifieke omstandigheden en zeker niet als er formeel gesproken moet worden.

De onderzoekers benadrukken dat bovenstaande conclusies alleen betrekking hebben op jongeren in stedelijke gebieden in het westen van het land. Daar werd het onderzoek namelijk verricht. In bijvoorbeeld Tilburg zijn veel minder allochtonen en Marokkanen die daar wonen hebben helemaal niet die harde 'G', die in het westen juist zo kenmerkend is en veel gebruikt wordt in het typische Marokkaanse accent. En ook een Marokkaanse Nederlander zal op een sollicitatiegesprek niet snel met ''Ik ben in Utregt nar sjgol ggan'', op de proppen komen.

-
(Geluidsfragmenten zijn te beluisteren op www.onzetaal.nl)