Partij mag geen Friestalige lijst indienen

Repke HollemaDe afdeling Smallingerland van de Frysk Nasjonale Partij (FNP) is verbolgen omdat een ambtenaar van de gemeente weigerde de in het Fries opgestelde kandidatenlijst in ontvangst te nemen. De partij moest daarom in allerijl de lijst in het Nederlands opstellen. Alle zeventien kandidaat-raadsleden moesten vervolgens opnieuw hun handtekening zetten voor deelname.

"Schandalig! Dit is gewoon discriminatie", stelde lijsttrekker Repke Hollema (foto). "Het is voor ons als emancipatiepartij voor een dubbeltalig Friesland logisch dat we de kieslijst in het Fries opgesteld en aangeleverd hebben." De partij denkt er serieus over om een klacht in te dienen. "Alles mag in het Fries en dan dit niet?!"

Overigens heeft het Friese Statenlid Johannes Kramer van de FNP de opstelling van de Drachter ambtenaar aanhangig gemaakt bij het provinciebestuur. "Hja moatte witte dat it Kiesbeslķt de Fryske taal foar listen by rieds- en steateferkiezings yn Frysl‚n eksplisyt tastiet", aldus Kramer in een reactie.