'Straf voor slecht opvoedende ouders'

Reigndear had ons via de nieuws-submit te melden:

PolitiekEen meerderheid in de Tweede Kamer wil dat ouders die hulp weigeren bij de opvoeding van hun criminele overlastgevende kinderen, bestraft worden. In ieder geval zijn de coalitiepartijen CDA, VVD en D66 voor. Het kabinet stelt echter dat zo'n bestraffing juridisch heel moeilijk ligt en waarschijnlijk onuitvoerbaar is.

Gisteren voerde de Kamer een spoeddebat over de jeugdcriminaliteit in de grote steden. Directe aanleiding waren de incidenten de afgelopen maanden in onder meer Amsterdam, waar vaak jonge merendeels Marokkanen en Antillianen zorgen voor geweld, intimidatie, bedreiging en vernieling. De jongeren richten zich vooral tegen Joden, homo's en vrouwen. Een aantal partijen toonden zich bezorgd, omdat sommige ouders zouden aangeven niet in te grijpen, aangezien ze zelf ook een hekel hebben aan de Nederlandse samenleving.

Straatterreur
Marijke VosDe gehele Kamer was het eens dat boven genoemde straatterreur van jongeren harder dient te worden aangepakt. GroenLinks, bij monde van Kamerlid Marijke Vos, vond de terminologie 'straatterreur' echter te ver gaan.

De aanwezige ministers, Johan Remkes, Alexander Pechtold, Piet Hein Donner en Rita Verdonk, zeiden dat aan de problematiek al hard wordt gewerkt. Ze benadrukten wel dat de overlast vooral wordt veroorzaakt door een kleine groep en dat niet alle allochtone jongeren over één kam moeten worden geschoren.