Van der Hoeven: Taida mag van mij blijven

Maria van der HoevenMinister Van der Hoeven van Onderwijs is van mening dat Taida Pasic haar school in Nederland mag afmaken. Als reactie op de vele e-mails en brieven die ze over deze kwestie heeft ontvangen, zegt ze 'sympathiek te staan tegenover hun wens om Taida in Nederland haar diploma te laten halen'.

Van der Hoeven heeft dit minister Verdonk van Vreemdelingenzaken laten weten. Ze kan daarbij niet vaak genoeg onderstrepen dat Verdonk en niet zij het laatste woord heeft. "Zij is het, die namens het kabinet de besluiten neemt en ik zal me daar onder alle omstandigheden naar voegen. Ik heb er geen enkele zeggenschap over", aldus Van der Hoeven.

Vorige week kwam naar buiten dat de politie een gesprek met de school van Taida en de Integratie- en Naturalisatiedienst wilde, om na te gaan welke fouten er zijn gemaakt wat betreft de wijze waarop Taida is behandeld door de autoriteiten.

Heeft Taida fraude gepleegd?
Verdonk meent dat het niet de bedoeling is dat een lid van een gezin dat Nederland vrijwillig verlaten heeft later terugkomt om haar studie af te maken. Volgens de advocaat van Taida is hier wettelijk gezien niets mis mee, en staat de deur gewoon open. Hetzelfde geldt voor au pairs, studenten, tijdelijke werknemers of buitenlandse partners, aldus haar advocaat.

Het is nadrukkelijk niet de wens van de achttienjarige vwo-scholiere om voor altijd in Nederland te blijven, maar een visum te krijgen voor de vier resterende maanden voor haar examen. Daarna zal ze vrijwillig uit Nederland vertrekken om internationaal recht te studeren.

De Nederlandse wet verbiedt dat men verschillende asielszoekers gelijk behandelt. Elke asielaanvraag moet volgens de wet voor elke persoon persoonlijk worden bekeken. In het geval van Taida is dit volgens de rechter niet voldoende gedaan, zodat de verantwoordelijke instantie haar zaak opnieuw moet bekijken.


Taida Pasic