Conflict legt snelwegonderhoud stil

Icoon VervoerEen conflict tussen Rijkswaterstaat en bouwbedrijven zorgt ervoor dat de Nederlandse wegen slecht onderhouden worden. De wegwerkzaamheden zijn plots stil komen te vallen waardoor de files toenemen.

Aannemers zijn het niet eens met nieuwe regels die Rijkswaterstaat heeft opgelegd. Zij zien meer en meer af van overheidsopdrachten die in het verleden juist veel geld opleverden. Het komt erop neer dat de aannemers nu meer vrijheid krijgen om zelf te bepalen hoe ze hun werk doen. Alles wordt nu niet meer tot in detail vastgelegd. Wegenbouwers klagen dat ze nu zó weinig informatie krijgen, dat ze volstrekt niet weten waar ze aan toe zijn. "Ze kunnen de kosten van een onderhoudsklus met geen mogelijkheid meer bepalen," zegt Niels van Amstel van brancheorganisatie Bouwend Nederland. "Dus doen ze niet mee."

"We vinden dat Rijkswaterstaat uit belang van de weggebruiker de problemen heel snel moet oplossen," zegt woordvoerder Van Tol van de ANWB. Ook de Tweede Kamer stoort zich aan de impasse in het wegenonderhoud. "Dit gedoe leidt tot vertraging en extra overlast voor de automobilist. Dat is niet goed", zegt PvdA-Kamerlid Verdaas. Hij wil dan ook met spoed een hoorzitting.

Volgens een interne nota constateert Rijkswaterstaat zelf een 'onvoldoende professionele houding' bij ambtenaren. De dienst bevestigt dan ook dat aannemers afhaken. Ook stelt Rijkswaterstaat dat al zeker zestig aanbestedingen voor grote onderhoudsklussen mislukt zijn.