Aantal werkende vrouwen stijgt

JosD. had ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon EconomieSteeds meer vrouwen hebben een betaalde baan of zijn ernaar op zoek. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aandeel vrouwen dat betaald werk wil doen is in vier jaar gestegen van bijna 56 procent naar bijna 59. Het aandeel werkende vrouwen stijgt al sinds 1992.

De vrouwen gingen vooral aan de slag in de traditionele vrouwenberoepen, met name in de zorg, het onderwijs en het openbaar bestuur. In het onderwijs zijn inmiddels meer vrouwen werkzaam dan mannen. Ook het aantal vrouwen dat werkzaam is als huisarts of medisch specialist is gestegen.

Van alle vrouwen die de laatste vier jaar extra aan de slag gingen was een kwart alleenstaande moeder. Mannen zijn juist minder beschikbaar voor betaald werk. Bij hen ging het percentage van 78,5 procent naar 76,5 procent. Onder 'werkende vrouwen' verstaat het CBS vrouwen die een baan hebben voor minstens twaalf uur per week en vrouwen die op zoek zijn naar zo'n baan.