Rijexamen wordt zwaarder in 2007

Eliminator20, Bar-Le-Duc en JosD. hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon Vervoer Het rijexamen wordt vanaf eind 2007 flink verzwaard. Door tijdens het examen op meer aspecten te testen, moet het aantal ongevallen veroorzaakt door beginnende bestuurders worden teruggebracht. Dat heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat maandag bekendgemaakt.

Door aanpassingen in zowel het praktijk- als in het theorie-examen moeten de nieuwe bestuurders beter voorbereid de weg op gestuurd worden. Er zal onder andere meer gelet worden op verkeersinzicht, het herkennen van gevaarlijke situaties en op het zonder aanwijzingen van punt A naar punt B rijden.

Minister Peijs heeft met dit voorstel een deel van de suggesties van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) overgenomen. Het CBR pleitte ook nog voor een extra praktijkexamen, maar dat zou volgens de minister vooral duur en omslachtig zijn. De wel doorgevoerde wijzigingen zouden geen prijsverhoging tot gevolg hebben.