Belgische scholen steeds meer in trek

Icoon AlgemeenOuders in de grensstreken laten hun kinderen steeds vaker naar een school in België gaan. Dit gold al voor middelbare scholen, maar ook bij basisscholen is een duidelijke trend te signaleren. In sommige gevallen dreigt zelfs leegloop voor scholen aan de Nederlandse kant van de grens.

De belangrijkste overweging voor ouders is de discipline die op Belgische scholen heerst. In België bestaat een grote afstand tussen leraar en leerling en worden docenten zelden met de voornaam of met jij en jou aangesproken. Op sommige scholen is het normaal dat scholieren opstaan als de leraar de klas binnenkomt en is in de hoek staan een veelvoorkomende straf.

Daarnaast bieden de Belgische scholen soms ook financieel voordeel omdat de voor- en naschoolse opvang goedkoper kan zijn.