Kort kind heeft vaak lagere intelligentie

Icoon WetenschapKinderen die klein zijn voor hun leeftijd hebben vaak een lagere intelligentie dan langere leeftijdsgenoten. Uit een onderzoek blijkt dat bepaalde omstandigheden in de leefomgeving de lengte en psychische ontwikkeling van het kind negatief kunnen be´nvloeden.

Wetenschapper Scott Montgomery zegt dat men nog niet weet welke factoren invloed hebben, hoewel veel stress thuis een goede mogelijkheid is. "Spanningen in de kindertijd kunnen de groei opmerkelijk afremmen", aldus Montgomery. Hiermee doelt hij op scheidingen en frequente ruzies in het gezin.

Net zoals stress op lange termijn het groeihormoon remt, kunnen ook bepaalde hersenfuncties zoals het geheugen en leervermogen door spanningen in huis worden aangetast. Dit wil niet zeggen dat elk kind met een klein gestalte een intelligentieprobleem heeft, benadrukt Montgomery. Sommigen zijn nu eenmaal korter dan gemiddeld, vooral als hun ouders dat ook zijn. "Kinderen kunnen ook klein zijn wegens genetische eigenschappen. Dit zal hun intelligentie niet be´nvloeden."