AIVD waarschuwt voor 'Lonsdale-gabbers'

Lonsdale Leo uit VenrayDe Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) waarschuwt in een nieuw rapport voor rechtse gabbers, oftewel de zogenaamde Lonsdale-jongeren. Deze vormen volgens de AIVD een steeds grotere bedreiging voor de openbare orde en op den duur zelfs mogelijk voor de democratie.

De meeste Lonsdale-gabbers zijn volgens de AIVD echter niet rechts-extremistisch. Onder hen leven er breedgedragen wel gevoelens van nationalisme, frustratie over de multiculturele samenleving en vreemdelingenhaat. Een kleine harde kern is wel daadwerkelijk rechts-extremistisch en heeft contact met extreem-rechtse en/of rechts-extremistische groeperingen of partijen. Van een landelijke organisatie van de Lonsdale-gabbers blijkt weinig tot niets.

De AIVD is met name bezorgd over de provocerende houding die de gabberende Lonsdalers innemen tegenover allochtone jongeren. Ze provoceren de allochtonen met symbolen, hun uiterlijk en taal. Dit leidt al geregeld tot botsingen tussen beide groepen. Op den duur kan daardoor de democratische rechtsorde mogelijk in gevaar komen, zo waarschuwt de inlichtingendienst, omdat deze confrontaties op termijn de samenhang in de Nederlandse samenleving kunnen aantasten. Nu is dat gevaar er overigens nog niet, zo stelt het rapport.


De meeste niet extreem-rechts, maar wel afkerig van de 'multicultuur'