Extra geld grote steden voor Marokkaanse jeugd

Icoon AlgemeenAmsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht krijgen er de komende jaren flink wat geld bij om maatregelen te nemen tegen crimineel gedrag van Marokkaanse jongeren. De vier grote steden mogen voor dit doel de komende twee jaar vijf miljoen euro extra verdelen. De jaren daarna krijgen ze structureel zes miljoen euro.

Minister van Justitie Piet Hein Donner (CDA) heeft dit onlangs in een brief laten weten aan de burgemeesters van de vier steden. Zijn ministerie heeft dit dinsdag naar buiten gebracht.

Donner schrijft in zijn brief dat relatief veel Marokkaanse jongeren het verkeerde pad op gaan. De minister noemt dit een "hardnekkig en persistent probleem, dat wordt beÔnvloed door enerzijds sociaal-economische factoren van een deel van de populatie en anderzijds door culturele factoren". De reden voor het feit dat de grote steden extra geld krijgen, is dat de problematiek rond criminaliteit onder jongeren volgens Donner daar het grootst is.

Donner wil uiterlijk 1 juni nadere prestatieafspraken over de besteding van het geld hebben gemaakt met de burgemeesters. De minister wil dat de steden een bestuurlijke en strafrechtelijke aanpak in gang zetten. De Marokkaanse gemeenschap en buurten moeten nadrukkelijk bij de plannen worden betrokken, aldus Donner.

Het geld zal onder de steden verdeeld door te kijken naar het aantal Marokkaanse inwoners van 12 tot 25 jaar. Amsterdam kent de meeste Marokkanen en krijgt dus ook het grootste gedeelte: bijna twee miljoen euro. Rotterdam krijgt ruim een miljoen, Den Haag 750.000 en Utrecht 690.000 euro.

Overleg Amsterdam
Burgemeester van Amsterdam Job Cohen heeft dinsdag overlegd met alle veertien stadsdeelvoorzitters over de door - veelal Marokkaanse - probleemjongeren veroorzaakte onrust in de hoofdstad. Na afloop van dit overleg zei hij zich zorgen te maken. "Er is onrust in de stad. Er is een onderhuids gevoel waarbij kleine dingen nodig zijn om het tot een uitbarsting te laten komen."

Volgens Cohen zorgt een groep van ongeveer honderd gedragsgestoorde probleemjongeren "voor veel gedoe". "We zijn nu bezig met justitie daar een oplossing voor te vinden." De burgemeester zei dat alle stadsbestuurders er bovenop zitten om de onrust in de kiem te smoren. "Het is een taaie problematiek. We doen onze uiterste best er wat aan te doen."

Cohen ziet de achtergebleven sociaal-economische situatie van veel jongeren als een grote reden voor de incidenten die de afgelopen weken plaatsvonden in onder meer de Diamantbuurt en Slotervaart. Ook de rellen in Parijs zouden volgens hem van invloed zijn op de situatie in Amsterdam. Cohen meldde dat de afgelopen tijd veel meer incidenten in Amsterdam hebben plaatsgevonden, maar dat "die de pers niet hebben gehaald". Hierbij zouden ook groepen autochtone relschoppers betrokken zijn geweest.

De PvdA-politicus meldde verder dat de politie zich bewust is van de rol die het speelt in de problematiek. "Maar we wijken niet en de politie gaat gewoon door met het bestrijden van de overlast." Optreden van de politie moet volgens Cohen gecombineerd worden met een "zachte kant", de inschakeling van scholen, ouders en mensen uit de eigen cultuur en de eigen groep.