Allochtonen vaker werkloos

AlgemeenUit onderzoeken in de vijftig grootste gemeentes door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), blijkt dat er onder allochtonen grote werkloosheid heerst in verhouding met de autochtone bevolking. Allochtonen zijn twee tot drie keer zo vaak zonder werk. Sinds het begin van de economische recessie in 2002 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen meer dan verdubbeld.

Van de autochtone beroepsbevolking heeft 9% geen baan. Bij Marokkanen is dat 27%, bij Antillianen 22%, bij Turken 21% en het percentage bij Surinamers bedraagt 16. Als gekeken wordt naar allochtone jongeren is het verschil nog groter. Van hen zit maar liefst 40% werkloos thuis tegen 20% van de autochtone jongeren.

Positief nieuws valt ook te melden. Het aantal allochtonen met een vaste baan of een eigen bedrijf dat al langer dan een jaar standhoudt, is de afgelopen jaren toegenomen. Zo'n 450.000 niet-westerse allochtonen hebben een stabiele arbeidsmarktpositie, hetgeen overeenkomt met 41%. Dat is een stijging van 10% in vergelijking met 1994. Voor autochtonen ligt het percentage op 61.

Ook blijkt dat er vooral meer allochtone ondernemers zijn bijgekomen. Hun aantal steeg van 21.000 in 1994 tot ruim 58.000 in 2004. Turken vormen met 15.000 ondernemers de grootste groep, gevolgd door de Surinamers (10.000). De overlevingskans van een startende allochtoon wordt beter, maar is nog altijd minder dan die van een beginnende autochtone ondernemer.